คำถามที่พบบ่อย

 • ถาม: สั่งซื้อทะเบียนต้องทำอย่างไร ?

  ตอบ: เลือกทะเบียนที่ชอบ เลือกทะเบียนที่ใช่ หลังจากนั้นติดต่อไลน์หรือเบอร์โทรเพื่อสั่งจองหรือสั่งซื้อป้ายทะเบียน

 • ถาม: ทะเบียนจองคืออะไร ?

  ตอบ: การสั่งซื้อ ทะเบียนจอง ทะเบียนที่จองมีการจองก่อนที่จะซื้อด้วยการชำระ 20 % ของป้ายทะเบียนภายในระยะเวลา 1 เดืนอ หากไม่มีการชำระเต็มจำนวนจะทำการยกเลิกการจองอีกครั้ง

 • ถาม: ทะเบียนที่ขายแล้ว ?

  ตอบ: ป้ายทะเบียน ที่ขายแล้ว ทะเบียนที่ขายแล้วไม่สามารถสั่งซื้อได้

 • ถาม: การเลือกดูเลขทะเบียนมงคล ?

  ตอบ: สามารถเลือกดูทะเบียนมงคล ทะเบียนที่ถูกโฉลกได้ตามคู่มือศาสตร์

 • ถาม: การเลือกดูตามศาสตร์ ?

  ตอบ: ดูตามศาสตร์คู่มือต่าง ๆ ในหมวดหมู่คู่มือศาสตร์

 • ถาม: เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการ โอน-สลับเลข และการจดทะเบียน ?

  ตอบ: สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่มีในเว็บไซต์ สามารถนำไปใช้กับการซื้อทะเบียนได้ทั้งหมด

 • ถาม: เอกสารที่ใช้ในการซื้อขายเลขทะเบียนหรือโอนรถต่าง ๆ ?

  ตอบ: 1.แบบคำขออื่น ๆ 2.หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหน้า) 3.หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหลัง) 4.หนังสือยินยอม 5.หนังสือยินยอม (รถเข้าไฟแนนซ์) 6.แบบคำขอโอนและรับโอน (ด้านหน้า) 7.แบบคำขอโอนและรับโอน (ด้านหลัง) 8.แบบคำขอจดทะเบียนรถ (ด้านหน้า) 9.แบบคำขอจดทะเบียนรถ (ด้านหลัง) 10.หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้